Ontslagjuristen.nl
Advies bij ontslag

Werkwijze

1. U kunt ons bellen voor een gratis (20 minuten) telefonisch advies.
2. U bespreekt met ons de juridische mogelijkheden. Wij geven een inschatting van de kosten die daarmee gemoeid kunnen zijn.
3. U besluit of u met Ontslagjuristen.nl de samenwerking aangaat. Zo ja, dan krijgt u een overeenkomst tot opdracht ter tekening voorgelegd. Bij ontvangst van de ondertekende overeenkomst gaan we voor u aan het werk.
4. Als door middel van de onderhandeling niet de gewenste resultaten zijn te bereiken, dan kunt u besluiten of u de zaak aan de rechter gaat voorleggen.
5. U kunt gebruik maken van een fiscaal en financieel advies voor een zo gunstig mogelijke afwikkeling.