Ontslagjuristen.nl
Advies bij ontslag

Ontslagvormen

Uw arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren eindigen:

• 1 Ontslag in de proeftijd
• 2 Einde van het contract
• 3 Met wederzijds goedvinden
• 4 Ontslag op staande voet

Procedures

Daarnaast kan uw werkgever kiezen uit twee procedures om uw arbeidsovereenkomst te beëindigen. Het zogenaamde duale ontslagstelsel (preventieve toetsen).

• Via een ontslagvergunning van het UWV.
• Via een ontbinding door de Kantonrechter.

Redenen voor ontslag

Uw werkgever kan diverse redenen hebben om u te willen ontslaan. De reden die uw werkgever gebruikt heeft invloed op de afwikkeling. De belangrijkste zijn:

• Bedrijfsredenen (economisch)
• Onvoldoende functioneren volgens de werkgever
• Ziekte

Ontslagvergoeding

Er bestaan verschillende berekening(-smethodes) voor een eventuele vergoeding. Ga hier naar de uitleg over de berekening.

 

Voor meer informatie over de belangrijkste wijzigingen in het arbeidsrecht in 2015 klik op de onderstaande link

Wet Werk en Zekerheid 2015