Ontslagjuristen.nl
Advies bij ontslag

*                   20171015 regeerakkoord 2017

*                   20131021 herfstakkoord 2013

*                   20130427 sociaal akkoord 2013

*                   20121029 schema ontslagrecht regeerakkoord 2012

*                   20120913 verslag rondetafel gesprek kamercommissie SZW Ontslagrecht en WW

*                   20120618 ontslagrecht vereenvoudigd?

*                   20030715 advies commissie duaal ontslagrecht (stichting v/d arbeid)